Psykoterapi

Enhver der sætter sig i stolen hos mig har besluttet sig for, at noget skal forandres. Også selvom de måske ikke helt er klar over det. Og det er netop hvad terapi gør. Terapi arbejder med det ubevidstes ressourcer om at forandre det vi nu står i. De ressourcer vi alle sammen hele tiden har til rådighed. De ressourcer kan vi arbejde med at udfolde bedre.

Det ubevidste er umådeligt kreativt og mangfoldigt, og i terapien arbejder vi konstruktivt med dets kreative udtryksformer og skaber en større bevidsthed om, hvad der er på spil. Jo flere dele af dig vi kan bringe i spil i en terapi, jo bedre vil den virke. Derfor arbejder vi både med samtalen, med kroppen og kropsfornemmelser, kropsudtryk, tegninger, rollespil og kropsterapi og ikke kun én metode.

Terapien arbejder med det ubevidstes udtryksformer. Disse udtryksformer er erfaringsmæssigt meget varierede, men det vi typisk arbejder med er følelser, tanker om hændelser, erindringer, oplevelser, drømme, fornemmelser og kropsfornemmelser.

Terapi er selvudvikling. Enhver der bliver mere bevidstgjort om sit ubevidstes ressourcer og dets måde at udtrykke sig på vil blive bedre rustet til at leve sit liv og til at håndtere livets udfordringer. Og det vil opleves som et mere rigt liv.