Om Psykoterapeut Kristian Molbo

Portræt af Kristian Molbo

Uddannelsesbaggrund
Sociolog fra Aalborg Universitet i 2007

2-årig jungiansk efteruddannelse ved Lisbeth Myers Zacho og Misser Berg

1½ år på terapeutuddannelsen hos C.G. Jung-instituttet

1-årigt kursus i integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi hos Ole og Lene Vedfelt

Uddannet kropsterapeut hos Body-sds

Teoretisk baggrund
Jeg er velorienteret i den klassiske og moderne litteratur om psykologiske og psykodynamiske teorier og metoder og holder mig til stadighed opdateret med den nyeste viden og forskning.
Jeg er dog ligeså optaget af, hvordan man arbejder konkret med psykologiske problemstillinger. Ingen teori uden praksis.

Jeg er årgang 1979 og født og opvokset i Randers. Med en kort afstikker til Vestjylland har jeg boet i Aalborg og siden 2007 har jeg boet i København.

Jeg er vokset op i en arbejderfamilie med en hjemmegående mor, og det var mine forældres ambition, at vi skulle have bedre muligheder end de selv fik. Det havde jeg selv også lyst til, og det førte mig til universitetet, hvor jeg blev uddannet som sociolog i 2007. I mange år herefter var jeg ansat i en statslig myndighed for siden at blive terapeut på fuld tid.

Det andet spor i mit liv har været den terapeutiske vej, både den del der har givet mig kompetencen til at praktisere som terapeut og den del, der har handlet om min egen terapeutiske udvikling.

Jeg har arbejdet med mig selv i perioder, fordi livet har krævet det og som en del af min terapeutuddannelse har jeg også været i terapeutiske forløb. Omkring 150 timer bliver det i alt til lige nu.

Jeg mener det er en forudsætning for at være terapeut, at man selv har været i terapi. Det er vigtigt at vide, hvad det vil sige at gå igennem svære ting i livet og arbejde systematisk med dem, når man skal hjælpe andre på netop den vej. Det er vigtigt at vide, hvordan verden ser ud fra klientens stol.

Vejen til min egen selvudvikling har ikke været en lige vej – og det er den slags veje aldrig. Samtaleterapi er kun en del af den vej, men det kan være en vigtig og nogle gange afgørende vej. Terapi kan have sit ophør, men selvudvikling stopper aldrig.