Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Depression

Depression er en nedfrosset tilstand. Det er en tilbagetrukket tilstand. Det er mørke og udsigtsløshed. Og det er smertefuldt. Både for den deprimerede og for dem omkring den deprimerede.

Depression kan være langvarig og behandlingskrævende, og det er ofte sådan vi kender den og møder den. Depression kan skyldes flere ting. Den kan skyldes undertrykte følelser, følelser man ikke er i kontakt med og som er holdt nede. Den kan skyldes eksistensen, at man simpelthen står det forkerte sted i livet og ikke kan se nogen vej ud.

Depression behøver ikke være en kronisk lidelse, selvom det kan føles uden udsigt, når man står i det. Det er godt at få hjælp, når man er deprimeret.

Når vi arbejder med depression er det min erfaring, at det er godt at få fokus på de styrker du har. De er der, men bliver nemt overdøvet af depressionen. De skal mere frem.

ung mand tager sig til hovedet og kigger på sin telefon
mand med sløret ansigt holder sig til hovedet
Angst

Angsten har mange ansigter. Præstationsangsten er en velkendt gæst for mange, men der er forskel på at være spændt og nervøs og så at være decideret angst. Angst er nedbrydende og hænger ofte sammen med tanker om at skulle dø, blive udskammet, dødeligt syg eller invalid. Angst kan blive årsagen til, at man begrænser sit liv for at undgå situationer, hvor man oplever angsten. Angst har ofte også kropslige udtryk, f.eks. som svedige håndflader, knuder i maven, sommerfugle i maven, hjertebanken, svimmelhed, hurtig og overfladisk vejrtrækning og uspecifikke og ubehagelige kropslige fornemmelser.

Det er ikke usædvanligt at angst forbindes og overføres til andre og mere håndterbare størrelser, f.eks. som en fobi for edderkopper. Den kan også komme til udtryk ved et udtalt behov for kontrol, f.eks. gennem intens træning, overdrevet fokus på kost, renlighed og meget andet. Typisk er man som angst ikke opmærksom på disse overføringer af angsten.

Det er min erfaring, at det er godt at skabe modvægt til angsten ved at etablere nogle styrkepunkter. Hvor er du stærk? Hvornår er ting gået godt? Angst vil gerne fokusere på det dårlige og det farlige. Vi giver os til også at se på det gode.

Konfliktløsning

Konflikter med andre kan være nedbrydende, men kan også være en kilde til udvikling, hvis man får taget hånd om dem. Konflikter kan handle om konkrete uoverensstemmelser, forskellige syn på tingene og uafstemte forventninger, men også om meget dybereliggende årsager. Der kan være uløste konflikter eller smertefulde oplevelser i fortiden, der gør at man i nutiden ubevidst oplever, at andre generer en. Eller man tillægger andre motiver de ikke har, fordi man prøver at beskytte sig selv fra dårlige gamle oplevelser. Ikke sjældent ligger der sorg og vrede bag langvarige konflikter. Ingen ønsker at være i konflikt med andre, men for nogen er det svært at træde ud af og det bliver en måde at være i verden på. Det behøver ikke være sådan.

to croquis dukker slås
et lille blomster spir
Livsfaser

Livsfaser kan være enormt livgivende og vi tænker ikke altid over dem som livsfaser, når de passerer smertefrit. De kan også være det modsatte. De kan være ødelæggende og forstyrrende. De kan være uvelkomne og de kan være forårsaget af andre. Nu gik det hele lige så godt. Partneren der vil skilles. Fyringsrunde på jobbet. Børnene der flytter. At blive bedsteforældre. De kan også være begge dele; en blanding af forventningens glæde og usikkerhed over det nye der skal ske. Og hvorfor glæder man sig ikke over alt det spændende, der er på vej?

Livsfaser er et universelt vilkår, men når man selv står i dem, kan de være svære at se igennem. Og de rummer meget energi og meget læring, det kan være rigtig godt at kigge ind i. Uanset, så er det vigtigt ikke at stå alene med sin oplevelse af dem, hvad end det er med en professionel eller med gode venner og familie.

Dating

Du har let ved at komme på dates, men det bliver måske ikke til så meget mere. Måske ender du i friend-zonen, når du endelig finder en der passer? Eller måske er du nervøs for at gå på dates? 

For nogen er dating et spil. For andre er det en anledning til stor usikkerhed. Uanset, så er det at møde et nyt menneske man måske skal være kæreste med at sætte sig selv på spil. Er man vejet og fundet for let? Eller er man godkendt? Det kan sætte selv den modigste på prøve. Dating er da også en social disciplin uden helt tydelige regler, men helt sikkert med klare no-gos. Og hvordan håndterer man denne disciplin, uden samtidig at spille skuespil? Terapi tilbyder ikke et kursus i dating-teknikker, men tilbyder derimod muligheden for at finde ud af, hvorfor det er så svært og hvad det betyder for dig at have en partner og at være en partner.

en mand og kvinde sidder på en restaurant og holder hinanden i hånden
en hånd på et vindue dækket af regndråber
Sorg

At miste er smertefuldt. Som at miste en legemsdel, ligefrem, opleves det af nogen. At blive forladt og at miste til døden er de mest almindelige årsager til sorg. Men sorg kan også opleves i forbindelse med tab på anden vis, f.eks. en fyring. Eller glædelige begivenheder, hvor man får nyt job og skal sige farvel til gode kolleger.

Sorg vækker stærke følelser og viser os, at vi har knyttet os til nogen. At vi har elsket. Det gør ondt at miste og det er helt naturligt. Sorg kan også vække gamle følelser om tab til live igen, fordi det minder os om gamle dage med ubehagelige oplevelser og følelser. I sorgens orkan bliver det hele hvirvlet sammen.

Det er naturligt at sørge, og det er naturligt at have sin sorg med sig rundt og give sig selv plads til at være ked af det over det mistede. Det skal man gøre, men hvis sorgen er unaturligt vedvarende eller hvis den føles overvældende, er det en god idé at søge støtte og hjælp. At arbejde med sorg er at finde ind til, hvad det mistede har betydet. At glæde sig over det og sørge over det og finde ud af om der andre muligheder for at glæde sig igen.

Stress og udbrændthed

Stress er ikke at have travlt. Stress er at have for travlt for længe. Stress er en skadelig tilstand for kroppen, hvis den står på i for lang tid. Stress brænder dig ud. hvis man er stresset, så mærker man det typisk ikke mens det står på, men når symptomerne begynder at vise at sig. Måske har du ignoreret nogle af dem, men de er velkendte; søvnproblemer, hjertebanken, dårlig mave, trykken for brystet, spontan næseblod, tinnitus, lav tolerancetærskel, ubalanceret humør – for bare at nævne nogle stykker. Enkelt sagt får man ikke stress af at arbejde meget, men man får stress af at opleve, at man ikke kan følge med og, at man ikke har kontrollen over sit arbejde.

Det er vigtigt at få håndteret stress før det knækker dig. Er du blevet sygemeldt med stress, så er det vigtigt, at du bruger din sygeperiode godt, så du kan komme tilbage på banen og ikke blive ramt af stress igen.

træt mand sidder med post-it noter klistret over hans ansigt, på noterne er der skrevet stressende faktorer
en kvinde kigger undrende op
Ekstentielle problemer

Det klassiske spørgsmål ’hvad skal jeg med mit liv?’ er et stort spørgsmål alle skal besvare. De fleste finder ud af det uden det store. Familie, uddannelse og karriere er gode klassikere til at skabe mening for mange. Men livet kan ind imellem tage nogle drejninger, hvor selve livsindholdet kan blive betvivlet. Det man havde satset på giver ikke mening mere. Uddannelsen man tog var ikke det man drømte om. Ting omkring en ændrer sig, og man bliver tvunget til at ændre perspektiv. Man får nye indsigter, der nødvendiggør forandring. Man føler sig fanget eller man keder sig i det man står i.
Terapi har ikke svarene på, hvad meningen med livet er, men terapi kan give indsigter, der kan hjælpe til at pege i den rigtige retning.

Psilocybinsvampe oplyst af et lilla lys
Integration af psykedeliske oplevelser

Det er ikke tilfældigt at Aldous Huxley talte om, at LSD kunne åbne ’the doors of perception’. Psykedeliske stoffer og MDMA har længe været kendt for at være bevidsthedsudvidende. Bruger man disse stoffer korrekt, kan det have stor terapeutisk betydning, og man kan give sig selv et terapeutisk forspring, og man kan give sig selv forløsning for svære ting, det ellers ville tage lang tid at opnå i almindelig terapi.

Det kræver dog, at man arbejder systematisk og regelmæssigt med de indsigter, man får under påvirkning af stofferne. Det kalder man integration. Vil man arbejde med integration, så er det en god idé at bruge tid på terapi og arbejde sig ind i en hensigt med at ville rejse på et psykedelisk stof. Hvorfor vil man bruge stoffet? Og hvorfor lige dét stof? Hvad vil man arbejde med? På selve rejsen er det godt at alliere sig med en upåvirket og erfaren guide, der kan hjælpe og stille kvalificerede spørgsmål og evt. tage noter. Efter rejsen er det særligt anbefalelsesværdigt at arbejde videre i terapi med de indsigter man fik med sig. Man får langt mere ud af sine indsigter ved at arbejde med dem og vurdere, hvordan man kan bruge dem i det levede liv. En psykedelisk oplevelse, der ikke medfører hårdt arbejde bagefter, er ikke blevet integreret. Enkelt sagt.

Dette er selvfølgelig ikke en opfordring til at tage ulovlige substanser. Imidlertid er det velkendt at nogle mennesker bruger disse stoffer på denne måde, og jeg kan kun opfordre til at man i så fald bruger dem med omtanke for sig selv, sin egen sundhed og sikkerhed og sin egen udvikling. Ikke for sjov.

Et godt integrationsforløb starter før man tager noget som helst. Det er godt at søge ind i, hvad man gerne vil undersøge og hvorfor, og det er godt at det systematisk i et afgrænset terapiforløb. Efter rejsen er det særligt en god idé at bearbejde de indtryk og oplevelser og indsigter man har fået. Det kan være vigtige indsigter, og hvis man arbejder godt med dem, kan de få en stor og vigtig betydning i det videre liv.

Afhængighed

Det er naturligt at give kokainen skylden. Eller alkoholen. Eller maden. Eller sukkeret. Eller træningen. Eller sex. Eller hvad det nu er. Det er jo til at se og forstå og det er nemt at pege fingre ad. Afhængighed handler bare altid om noget andet. Det handler om smerte, om at ville slippe for stress, at slippe for følelsen af utryghed, den manglende kærlighed og omsorg. Ikke at være god nok og være utilstrækkelig. Ikke at have lov til at være i verden. Det er klart at man gerne vil slippe for det, hvis man har fundet det rigtige middel. Det løser bare ikke noget. Det ved du også godt, men det er en god ven i nøden. Afhængighed er ikke en skæbne eller en livstidsdom. Det er muligt at komme videre. Og det er muligt at blive venner med de følelser, der ikke er behagelige. For du har ret til at være her. Også selvom din afhængighed har ført til dumme valg. Der er altid en dag i morgen til at starte på en frisk. Hvis du læser det her og du mærker ambivalensen, så er du i gang med at starte. Ambivalens viser, at der er muligheder.

silhuet af en mand der tænder en cigaret
en religiøs mand sidder på jorden med krydsede ben og armene over hovedet, mens han beder en bøn
Religiøse og kulturelle problematikker

At være religiøs og være en del af et trossamfund er en god forsikring om at have fundet ro i tilværelsen. Det er til stor glæde for religiøse mennesker at tro og at være en del af et religiøst fællesskab.

Det er til gengæld meget svært at opleve tvivl og at opleve, at troen ikke længere slår til. Mennesker man så op til, handler forkert og ingen tager sig af det. Gud hører ikke mine bønner længere. Mine trosfæller er begyndt at behandle mig overfladisk. Det kan være meget nedbrydende og desillusionerende at opleve og selvom det kan opleves tabuiseret at tale med andre om, så er det rigtig godt at gøre det.

For nogen kan disse oplevelser betyde, at de ender med at forlade deres trossamfund og deres kulturelle bagland. Det kan have store konsekvenser. Deres familie og venner vender dem ryggen. De oplever bagtalelse og sladder. De bliver udsat for chikane. Eller de bliver ignoreret som den rene luft fra den ene dag til den anden. Eller de bliver set ned på af den familie og de venner de stadig ser, selvom de ikke længere er med. De er ikke længere accepteret på lige vilkår, bliver set ned på og måske set på med medlidenhed, foragt eller ringeagt eller skal finde sig i at blive udfrittet om personlige ting eller bliver løbende nødet til at tage troen op igen.

Nogle gange kræver den slags oplevelser terapi. Andre gange er det bedre at mødes med ligesindede i samme situation. Jeg har både personlig og professionel erfaring med begge dele og kender også til selvhjælpsgrupper jeg vil kunne henvise til.

Som terapeut er det ikke altid så vigtigt, at man har prøvet alting selv, før man begynder at hjælpe andre. Imidlertid er det min erfaring, at det lige netop med disse problemstillinger har en betydning, at man har førstehåndserfaring med den slags. Det har jeg personligt erfaret, og jeg har erfaret det fra andre med den slags udfordringer. Det er reglen, at de færreste forstår, hvad det handler om. Uanset om man er en ven, en kollega eller en professionel. Det er svært for mange at forstå, hvad det betyder at have en religiøs opvækst, at miste familie og miste sin verden, fordi man vælger det fra. 
Jeg har selv prøvet det. Jeg er vokset op som Jehovas Vidne, blev døbt som 18-årig og jeg blev udstødt i 2001, da jeg var 22, fordi jeg var politisk aktiv. Det kostede mig den familie, der stadig er Jehovas Vidne og alle mine venner, der er Jehovas Vidner. Jeg mistede min tro som jeg havde viet alt til. 
Det har jeg arbejdet med i mange år, både for mig selv og sammen med andre i samme situation. I perioden 2003-2007 var jeg formand for Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner og dengang som siden har jeg hjulpet mange, der har haft det svært på deres vej ud. 
Jeg forstår førstehånds de konflikter og problematikker, der kan være en del af sådan et brud. Man skal gøre op med den religion, man har viet sit liv til. Man bliver tvunget til at vælge mellem sin familie og et andet liv, bare fordi man gerne vil leve et liv uden religionen. Man bliver en del af en splittet familie, fordi ægtefællen bliver og man har små børn. Problemstillingerne er mange og ødelæggende, fordi konsekvenserne bliver så store. 
Det er imidlertid muligt at komme videre. Jeg er selv kommet videre. Det fylder ikke mere på den måde. Nu er det en del af min historie. 

Mine erfaringer har også gjort, at jeg kan se, at det at forlade et religiøst fællesskab har mange fællestræk, uanset om der er tale om Jehovas Vidner, Islam, Mormonkirken, Indre Mission eller noget andet. Det bliver et spørgsmål om livssyn, familie- og vennerelationer og ikke mindst hele det religiøse aspekt, som kan fylde meget. 
Af samme grund har jeg de senere år engageret mig i tværgående religiøse og kulturelle grupper, hvor de samme problematikker kan være på spil. Uanset om omdrejningspunktet er religion, kultur eller familie – eller en blanding – så er man ladt i stikken og udsat for et kæmpe pres, hvis man vil noget andet end de andre. Konsekvenserne kan være uoverskuelige. Og for nogle kan de være decideret farlige. Det er vigtigt at række ud og søge hjælp og støtte. Du behøver ikke være alene med det.